หน้าแรก > เล่นคาสิโนออนไลน์ > คนไทยเป็นนักพนันคาสิโนออนไลน์ที่มีเหตุผล (Thai gambler with reason for betting casino online)

คนไทยเป็นนักพนันคาสิโนออนไลน์ที่มีเหตุผล
(Thai gambler with reason for betting casino online)

Thai gambler with reason for betting casino online

นักวิชาการด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ศึกษาพฤติกรรมและให้ความสำคัญต่อคำว่า การเสพติด ของคนไทยที่มีมีต่อการเสพติดในเรื่องของการ ดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และเรื่องของการพนันด้วย ซึ่งการศึกษาด้านนี้ได้ให้มีการทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์ต่อการศึกษาคือเพื่อทราบถึงปัจจัย สาเหตุ และเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อคนไทยในการที่ตัดสินใจเสพติดสิ่งเหล่านี้ เพื่อนำผลการศึกษาเหล่านี้ไปวางแผนในเรื่องของนโยบายกลไกลราคา อย่างเช่น ต้นทุนการบริโภค ภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น และเรื่องของนโยบายกลไกลที่ไม่ใช้ราคา อย่างเช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบทลงโทษต่อผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อการนำไปสู่การบริหารจัดการพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยให้เหมาะสม

จริงๆแล้ว การพนันก็คือสิ่งที่เป็นสินค้าบริโภคชนิดหนึ่งที่สามารถมีลักษณะเป็นสิ่งเสพติดได้ เพราะการที่สามารถสร้างเป็นรายได้ได้ แต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่น้อยมากสำหรับการที่จะนำมาอธิบายถึงเรื่องพฤติกรรมการบริโภค จากที่ได้มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน จะประกอบไปด้วย

  • ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง อายุ เพศ การศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวของตัวบุคคล
  • ปัจจัยจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพของครอบครัว เพื่อน หรือการชักชวนจากสิ่งเร้าต่างๆ
  • ปัจจัยของแหล่งการพนัน หมายถึง การเข้าถึงง่าย ความหลากหลายของเกมพนัน โดยเฉพาะคาสิโนออนไลน์ที่เกิดขึ้นบนอินเตอร์ ทำให้เป็นปัจจัยของแหล่งพนันที่สำคัญในตอนนี้
  • ทัศนคติของคนไทยที่เล่นการพนัน หมายถึง การติดสินใจหรือทิศทางของการพนันของผู้เล่น
ปัจจัยแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน สามารถเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเสพติดพนันของคนไทยได้แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น การศึกษาในเรื่องของการเสพติดของคนไทยที่เล่นพนันนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และจะช่วยให้นักวิชาการรู้ถึงระดับความสำคัญเชิงลึกโดยอาศัยการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญในการทำนโยบายต่อไป

จากการรวบรวมข้อมูลมาแล้ว พบว่า คนไทยที่เสพติดการพนันนี้ ไม่ได้มีเรื่องรายได้หรือเรื่องของเงินจากการเล่นพนันแล้วชนะพนัน ได้รับเงินรางวัลไป มาเป็นตัวกำหนดที่สูงสุดต่อการเสพติดพนัน แต่ข้อมูลที่ได้รับจากการสอบถามนักพนันหลายๆคนที่เสพติดการพนัน เป็นเพราะว่า เกิดความสุขต่อการเล่นพนันมากกว่าการได้รับเงิน ซึ่งเหตุผลนี้ นักวิชาการก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแท้จริงว่า ความสุขที่ได้เล่นการพนันนั้น มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดว่าเป็นผู้ติดการพนันหรือไม่ เพราะเป็นเพียงเหตุผลหรืออารมณ์ชั่วคราวของนักพนันเท่านั้น โดยแท้จริงแล้ว นักพนันจากมีการเกลียดชังในเรื่องของความเสี่ยงด้วย และจะรู้ตัวว่าเป็นผู้ที่ติดการพนัน

ผลสรุปท้ายที่สุดที่นักวิชาการในออกมาบอกต่อสื่อว่า คนไทยเป็นนักพนันคาสิโนออนไลน์ที่มีเหตุผล (Thai gambler with reason for betting casino online) เนื่องจากนักพนันคนไทยมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีการตัดสินใจต่อการเลือกที่จะบริโภคอย่างมีเหตุผล เหมือนเป็นการเลือกบริโภคสินค้าที่คุ้มทุน ยกตัวอย่าง นักพนันคนไทยจะคิดคำนวณเรื่องของเงินที่จะเสียไปกับการพนัน หรือต้นทุนค่าเสียหายในโอกาสต่างๆ เสียเวลา ยังต้องคำนึงถึงต้นทุนที่จะตามมาในอนาคตอีกด้วย

ดังนั้น คนไทยเป็นคนที่มีเหตุผลในเรื่องของการเล่นพนัน ไม่ได้มีแค่ความสุขในการเล่นพนันเท่านั้น ยังมีปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจต่อการเล่นพนันของคนไทย ปัจจัยของแหล่งพนันก็สำคัญเช่นกัน ยิ่งปัจจุบันมีการเล่นพนันแบบออนไลน์ อย่าง www.ebet88.com เป็นแหล่งพนันที่เข้าถึงง่ายที่สุด ปัจจัยนี้ส่งผลทำให้ปัจจัยอื่นๆตามมา อย่างปัจจัยส่วนบุคคลที่สามารถเข้าเล่นอย่างไม่มีเงื่อนไขของเรื่องเพศ อายุ หรือการศึกษาใดๆ ปัจจัยสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงทัศนคติ ที่นักพนันสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ เพราะคาสิโนออนไลน์สามารถให้การบริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดี มีเกมพนันมากมายอย่างบาคาร่า รูเล็ต ไฮโลต่างๆ รวมไปถึงคลับดังแห่งวงการพนันออนไลน์อย่าง Gclub, Genting Crown, Holiday Palace ที่มีมากกว่าบ่อนคาสิโนอื่นๆ ก็เป็นปัจจัยที่ให้นักพนันได้สามารถเลือกและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถเลือกเวลาในการเล่นไม่ให้เสียหายกับเวลาที่ต้องทำงาน หรือกิจกรรมอื่นๆได้อีกด้วย

16/03/2017